Nynäshamn

I och med att du lämnar in en intresseanmälan kommer vissa personuppgifter om dig behandlas.
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är valnämnden. Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1 (b). Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.
Valnämnden har ett dataskyddsombud. Du kontaktar dataskyddsombudet via telefon 08-520 684 55 och e-post dataskyddsombud@nynashamn.se

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos valnämnden. Skicka din begäran om registerutdrag till valnamnden@nynashamn.se. 
Du har i vissa fall rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Vissa personuppgifter kan dock varken begränsas eller raderas.
Information om uppgifterna kommer att hanteras av ett personuppgiftsbiträde.
Dina personuppgifter kommer att lagras tillsvidare då uppgifterna kan behövas även efter det att du avslutat ditt uppdrag och i enlighet med arkivlagen.
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina personuppgifter till IMY. Du når dem via e-postadressen imy@imy.se

Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens hemsida, https://nynashamn.se/service/organisation--styrning/insyn-och-paverkan/behandling-av-personuppgifter---gdpr, eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud.

Du kommer att få en bekräftelse på din intresseanmälan via mail. Om du inte ser din bekräftelse, kolla i skräpposten.