Nynäshamn

Valnämnen är ansvarig för att behandlingen av lämnade personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna behandlas för att kunna administrera ditt uppdrag och för utbetalning av arvoden.

Som registrerad har du efter ansökan rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Sådan ansökan ska vara skriftlig och undertecknad. Den ska skickas till: Valnämnden, Kommunstyrelseförvaltningen, 149 81 Nynäshamn.

Efter årsskiftet kommer du kunna logga in med mobilt bank-id för att till exempel redigera dina uppgifter. Du kommer att behöva gå in och godkänna att du vill arbeta som röstmottagare vid nytt val. När du är inloggad kommer du att kunna få information från kansliet om var du ska tjänstgöra och se vilket kursdatum du ska delta i utbildning.

OBS Bekräftelse av din intresseanmälan får du på webbsidan direkt efter att du skickat in anmälan. Ingen ytterligare bekräftelse skickas ut.
Vill du tjänstgöra vid EP-val maj/juni 2019?