Nynäshamn

Jobba som röstmottagare i Nynäshamns kommun

Inför det allmänna valet den 9 september 2018 söker vi röstmottagare till valdagen. 

Vi söker cirka 180 röstmottagare och vill ha en blandning i ålder, kön och bakgrund. I Nynäshamns kommun kommer vi ha 18 vallokaler och vi behöver sex röstmottagare samt en ordförande och en vice ordförande i varje vallokal.

Vi söker dig som har ett hjälpsamt och vänligt sätt, är serviceinriktad och noggrann. Din uppgift är att medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna. Alla röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning under några timmar kvällstid.

Dagen före valdagen ska du delta vid iordningställandet av vallokalen. Tiderna för detta är inte satta ännu. På valdagen tjänstgör du från klockan 07.30 till dess rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen.

Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode. Arvode för uppdrag som röstmottagare är 2 000 kronor, ordförande 3 100 kronor och vice ordförande 2 500 kronor. I arvodet ingår den obligatoriska utbildningen kvällstid några veckor innan valet. 

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Nynäshamns kommun ska du göra en intresseanmälan här ovanför. Du får då en bekräftelse på att din anmälan registrerats direkt på webbsidan. Valnämndens kansli går igenom alla intresseanmälningar och valnämnden utser de personer som ska jobba som röstmottagare. Kansliet kommer att påbörja arbetet med bemanning under våren 2018 och i samband med det kontakta intresserade för placering.

I din intresseanmälan kan du även ange om du är intresserad av att tjänstgöra i Europaparlamentsvalet i slutet av maj eller början av juni 2019 (inte bindande). Det är en fördel om du kan arbeta vid båda valen.

Kontaktuppgifter:

Valnämnden, Kansliavdelning, Kommunstyrelseförvaltningen, 149 81 Nynäshamn

e-post: valnamnden@nynashamn.se

Valsamordnare: Eva Ryman tel: 08 520 682 13

Allmänna val

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämnden i kommunen är ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Europaparlamentsvalet 2019 (EP-valet 2019)

Inför val till Europaparlamentet som planeras äga rum i slutet av maj eller i början av juni 2019 kommer röstmottagare att sökas med separat intressanmälan. Exakt datum för EP-valet bestäms i under våren 2019.